PXB2303 Terra

129,00 

Opis

PXB2303 Terra

PXB2303 – 19 strza?owa wyrzutnia; efekty: czerwona kometa przechodz?ca w czerwon? palm? z srebrnymi rozb?yskami, zielona kometa przechodz?ca w zielon? palm? z czerwonymi rozb?yskami; srebrna kometa przechodz?ca w srebrn? palm? z opadaj?cym deszczem.