NO LIMITS 84s PXC303 1/1

675,00 

OGROMNA WYRZUTNIA NO LIMITS

Czas trwania: 2 min 20 sek

Kaliber: mix 30-50mm

Ilo?? strza?w: 84

Brak w magazynie

Opis

WYRZUTNIA NO LIMITS

?

Czas trwania: 2 min 20 sek

Kaliber: mix 30-50mm

Ilo?? strza?w: 84

Klasa certyfikacji: F3

Wysoko??: 80M

Sposb odpalania: Lont

Producent: Piromax

Nr identyfikacyjny: PXC303 1/1

Produkt posiada wszystkie niezb?dne atesty bezpiecze?stwa

Produkt posiada instrukcj? w j?zyku polskim

Produkt mo?e by? legalnie u?ywany przez ca?y rok na terenach prywatnych